Главная Контакты В избранное
 • 1. Определение алгоритма, понятие программы.

  2. Правила составления алгоритмов, свойства алгоритмов.

  3. Схема решения задач на ЭВМ. Этапы решения задач на ЭВМ.

  4. Операции ЭВМ над величинами. Понятие адресов и содержимого ячеек памяти ЭВМ.

  5. Типы величин, понятие идентификатора переменной.

  6. Оператор присваивания. Операция присваивания в ЭВМ.

  Студенты выполняют две лабораторные работы с использованием программы Electronics Workbench.

  Начальные исходные данные задания берутся из таблицы.

  1. Поняття бази даних.
  2. Призначення й класифікація систем керування базами даних. СУБД MS Access.
  3. Основні об'єкти бази даних MS Access.
  4. Структура таблиць в базі даних MS Access.
  5. Типи даних MS Access.
  6. Режими створення, перегляду, редагування структури таблиць і даних таблиць.
  7. Налагодження і редагування властивостей полів. Визначення ключових полів.
  8. Поняття про зв'язок; типи зв'язку між таблицям в базі даних MS Access.
  9. Фільтрації даних в таблицях бази даних MS Access.
  10. Експорт, імпорт таблиць.
  Мета: сформувати та визначити поняття бази даних, комп'ютерні бази даних, їх класифікацію та призначення; моделі даних, їх класифікацію; реляційну модель даних, її особливості та основні об'єкти; зв'язки в базах даних, їх класифікацію; модель «сутність-зв'язок», правила її побудови та відображення на базу даних; системи управління базами даних, їх призначення; систему управління базами даних Access 2007 і можливості, які вона надає користувачу під час роботи з базами даних; створення, редагування та форматування таблиць, форм, запитів і звітів бази даних у середовищі СУБД Access 2007; пошук, сортування та фільтрування даних засобами СУБД Access 2007.

  Лекции SQL

   Опубликовано: 4-12-2020, 20:00 Комментариев: (0)

  Багато хто вважає, що поєднання трьох букв S-Q-L є абревіатура, яка розшифровується як Structured Query Language (Структурована мова запитів). Так от, SQL означає SQL, і більш нічого. Чому? Так тому, що так прийнято в ANSI. Офіційна назва SQL – Database Language SQL (Мова баз даних SQL). Особливу увагу на дану помилку звертають лише тому, що вона створює помилки. Якщо програмісти, початківці, будуть вважати, що SQL і справді означає "мова структурованих запитів”, це стане їм у поганій пригоді, оскільки саме ця мова є найгіршою зі всіх можливих описів канонічного SQL, хоча живучість даного опису здається академікам і професіоналам забавною із наступних причин:

  · SQL не структурована мова, оскільки його не можна розбити на блоки або процедури;

  · SQL не обмежується тільки запитами, оскільки в ньому є багато інших команд крім SELECT;

  · SQL не є повною мовою за визначенням Тюрінга.